JRJR
aktualnościo mnieDziałalność społecznagaleria.htmmediapodziękowaniainterpelacjekontakt 
l

n


Praca  w  Radzie w kadencji  2010-20141. Podczas trwania kadencji przewodniczyłam Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa Porządku Publicznego -praca ta polegała na przygotowywaniu i prowadzeniu komisji, współpracy z przedstawicielami jednostek samorządowych niższego rzędu, wydziałami Urzędu Dzielnicy oraz mieszkańcami Bielan.
Komisja podczas licznych obrad zajmowała się sprawami bezpieczeństwa, funkcjonowaniem komunikacji miejskiej, sprawami dotyczącymi gospodarowania odpadami, pomocą w opracowywaniu statutów jednostek  samorządowych niższego rzędu, pomocą w organizowaniu wyborów do samorządów mieszkańców (j.s.n.ż.). Komisja  współpracowała z Policją, Strażą Miejską, wydziałami Urzędu Dzielnicy i mieszkańcami. Byłam również członkiem Komisji Kultury i Sportu. Inne aktywności, które podejmowałam w czasie trwania kadencji.
 
2. Wspieranie, uczestnictwo i praktyczna pomoc w lokalnych akcjach przeprowadzanych przez mieszkańców z ulicy Żeromskiego 66/72a, Żeromskiego 66/72, Żeromskiego 64, Reymonta 26 pod przewodnictwem Marii R. i Tomasza Ż.
  •        Akcja „ Zasadź drzewko” w dniu 2.04.2011 r.  (Nasze Bielany 4/11)  (Foto-Video)
  •        Akcja „Trawka dosiewka” w dniu 16.04.2011 r.
  •        Akcja „Kwiatek na kwietnik” w dniu 7.05.2011 r.   (Foto-Video)
3. Współorganizator wydarzenia „Dzień sąsiada” w dniu 19.05.-2012 r. Inicjatorzy i główni organizatorzy - Maria R. i Tomasz Ż. Emilia M oraz pozostali współorganizatorzy: sąsiedzi, Pani Jadwiga, Jakub P. (Nasze Bielany 6/12 - artykuł Magdaleny Ulejczyk z Marią Rauch,jedną z incjatorek akcji "Dzień sąsiada")
Mój wkład: przygotowanie i przeprowadzenie konkursu wiedzy o Bielanach, pomoc przy organizacji  i komunikowaniu z Urzędem      Dzielnicy, pomoc w organizacji  niezbędnych narzędzi i akcesoriów potrzebnych do przeprowadzania  konkurencji sportowych i prac ogrodowych, pomoc w organizacji nagród dla zwycięzców w konkursach, serwis fotograficzny).(Nasze Bielany 5/12) (Nasze Bielany 5/12-foto grupowe)  
(Foto-Video)

4. Współorganizator działania „Budowa letniego placu zabaw” w dniu 03.06.2012 r.– inicjatorzy i organizatorzy wydarzenia: Maria R., Tomasz Ż oraz sąsiedzi z Żeromskiego 66/72 a, 66/72, 64 i Reymonta 26 czyli:  Ania J, Ania S., Władzia R., Edzia R., Pan Marek, Dorota J.
     Mój wkład: pomoc w organizowaniu przedsięwzięcia i czynny udział w zagospodarowaniu podwórkowej przestrzeni      publicznej (malowanie  uliczek do ruchu rowerowego, toru   do gry w kapsle, plansz do gier na chodniku, wykonywanie karmników dla ptaków, prace ogrodnicze  przy klombie, serwis fotograficzny).  
(Foto-Video)

5. Czynny udział w przygotowaniu i uczestnictwo w akcji porządkowania i zagospodarowania terenu przy altance śmietnikowej na ul. Fukierów –akcja „Krzak na śmietnik” zainicjowana i zorganizowana przez sąsiadów Emilkę M.  i Marię R., uczestnicy: sąsiedzi z okolicy.

      Usunięcie zalegających latami śmieci gabarytowych i gruzu, wysypanie ziemi oraz posadzenie w tym miejscu krzewów,wykonanie ogrodzenia ze starych szmatek, posadzenie 3   pelargonii przy altance śmietnikowej.  
(Foto-Video)

6. Wspieranie i pomoc w organizacji i promocji akcji „Fontanna inaczej” przeprowadzonej przez „Stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie” i Marię Rauch -udział w warsztatach, na których opracowywane były projekty fontanny (tymczasowej „instalacji –forma rzeźby” podwórkowej), głównie z udziałem dzieci z podwórka,  udział w konsultacjach z mieszkańcami (dorośli i dzieci), co do kształtu przyszłej formy „instalacji” .


7.Udział w warsztatach dotyczących wizji zagospodarowania podwórka na Żeromskiego 66/72 a.


8. Współorganizator wydarzenia „Otwarcie placyku zabaw” Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy – konsultacje z mieszkańcami, komunikacja z Urzędem Dzielnicy, przeprowadzenie konkursu wiedzy ekologicznej dla dzieci z podwórka.
(Foto-Video)

9. Udział w lokalnych konsultacjach społecznych dotyczących wizji zagospodarowania podwórka przy ul. Żeromskiego 66/72 a  i budowy małego placu zabaw –projekt realizowany we współpracy z Urzędem Dzielnicy Bielany  (obecnie kończy się realizacja projektu).


10.  Współpraca z organizacjami pozarządowymi na terenie Bielan: Akademia Walki z Rakiem, Kwiat kobiecości


11.  Udział w akcji Konsultacje społeczne „Rowerem po Bielanach”- akcje plenerowe, konferencja, uwagi ( zgłaszanie konkretnych potrzeb dotyczących budowy i przebudowy dróg rowerowych ( dojazdowych do stacji metra, KPN-u) oraz  poprawy bezpieczeństwa rowerzystów, propozycja utworzenia zakładki dotyczącej problematyki rowerowej na stronie miasta st. Warszawy.


12.  Wspieranie i praktyczna pomoc młodzieży ze szkół bielańskich -pomoc w odbyciu praktyk.

( projekt „Dzień Przedsiębiorczości” –pod patronatem Prezydenta RP Bronisława  Komorowskiego).

13.  Działania na rzecz „uporządkowania”  i zmiany obwodów (rejonów) szkół bielańskich.


14.
  Praktyczne działania dotyczące poprawy bezpieczeństwa na ulicy Arkuszowej i Conrada w wyniku których doświetlono przejścia dla pieszych na ulicy Conrada oraz zamontowano znaki drogowe z pomiarem prędkości pojazdów, przeprowadzono kilka akcji kontroli prędkości i in.


15.  Stała współpraca z przedstawicielem Komisji Bezpieczeństwa WSM -Osiedla Wawrszyszew –pomoc w zapewnieniu bieżących potrzeb mieszkańców (m. in. utrzymanie terenu przy Stawach Brustmana w czystości i bezpieczeństwie).


16.  Stała współpraca z kilkoma wspólnotami mieszkaniowymi na terenach  w zarządzaniu ZGN-u


17.  Działania na rzecz tworzenia i budowy nowych miejsc postojowych i parkingowych


18
Dyżury radnej-bieżące sprawy wnoszone przez mieszkańców
 

Praca  w  Radzie w kadencji  2006-2010

Praca w Radzie jest dla mnie całkiem nowym doświadczeniem, z uwagi na to, że jest to mój pierwszy w życiu mandat radnego. Prawdziwym wyzwaniem było dla mnie objęcie funkcji przewodniczącej Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
 Praca radnego jest bardzo absorbująca, wymagająca dużego zaangażowania i poświęcenia znacznej ilości czasu. I to właśnie ciągła walka o każdą minutę, którą trzeba pogodzić między pracą zawodową, pracą domową, a  pracą w Radzie stanowi dla większości radnych największą trudność.
Każdy kandydat ubiegający się o zdobycie mandatu radnego przedstawia swoim wyborcom program, który chciałby zrealizować będąc w Radzie. W zakładce „ o mnie” w linku „wybory wczoraj i dziś” zaprezentowałam rozliczenie z obietnic wyborczych danych Państwu w 2006 r. W zakładce „ praca w radzie” w linku „ Wawrzyszew okręg nr 5”przedstawiłam, o co zabiegałam i co udało się mi się zrealizować dla Bielan w tym dla mojego okręgu wyborczego.
Choć każdy radny stara się zrobić jak najwięcej dla swojej dzielnicy i okolicy, to czasem niektórych planów nie można zrealizować z różnych przyczyn . Zdarzyło się tak i  w mojej pracy samorządowej, że z powodu niskiego budżetu, nie powiodły się niektóre zamierzenia. Nie znaczy to jednak, że  praca poszła na marne.  Każda rozpoczęta inicjatywa powinna zaprocentować w przyszłości, niezależnie od tego,  kto podejmie pracę nad jej kontynuacją. Każda zaś pomyślnie zakończona inicjatywa przy tak skromnym budżecie jest wielką nagrodą i cieszy podwójnie.
 W zakładce interpelacje mogą Państwo prześledzić niektóre podejmowane przeze mnie  sprawy dotyczące poprawy infrastruktury drogowej, porządkowe, bezpieczeństwa,  oświatowe, kultury. Nie wszystkie problemy, którymi się zajmowałam zostawiły ślad w interpelacjach. Nad wieloma pracowałam wspólnie z innymi radnymi w komisjach i na posiedzeniach Sesji Rady Dzielnicy.
Najtrudniejsze, a jednocześnie niezwykle ważne, nad którymi pracę kontynuuję, są problemy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz pomoc organizacjom pozarządowym
 
PO
l
                                                                                                                                                                                                                    Copyright © 2014 joannaradziejewska.pl -DŻ-
stat4u