JRJR
aktualnościo mnieDziałalność społecznagaleria.htmmediapodziękowaniainterpelacjekontakt 
l

wejście na stronę Urzędu Dzielnicy Warszawa BielanySzanowni Państwo,

Kadencja 2014-2018 jest trzecią kadencją mojej pracy w Radzie Dzielnicy Bielany.
Bardzo dziękuję za zaufanie, jakim mnie Państwo obdarzyli. Postaram się zrobić wszystko, aby nie żałowali Państwo tej decyzji i mam nadzieję, że nie zawiodę. Niniejsza strona zawiera w większości informacje dotyczące kadencji 2006-2010, 2010-2014.
Będę starała się sukcesywnie uzupełniać ją o ciekawostki z obecnej kadencji 2014-2018.

W ruchomej ramce zamieszczonej poniżej zamieszczać będę bieżące informacje. Bardzo proszę o zaglądanie na moją  stronę internetową, szczególnie o śledzenie składanych przeze mnie interpelacji. Proszę również o zgłaszanie nurtujących Państwa problemów oraz propozycji dotyczących rozwoju naszej dzielnicy.

                                                                                         Joanna  Radziejewska

                                             
                                                              
                                                                Ostatnia  Sesja  Rady Dzielnicy Bielany 2010-2014
   

Na ostatniej LII Uroczystej Sesji Rady Dzielnicy Bielany zostali uhonorowani za swoją pracę i działalność pracownicy Urzędu Dzielnicy, pracownicy placówek oświatowych i kultury oraz działacze jednostek samorządowych niższego rzędu.


   
PO
l
                                                                                                                stat4u                                                                           Copyright © 2014 joannaradziejewska.pl -DŻ-