JRJR
aktualnościo mnieDziałalność społecznagaleria.htmmediapodziękowaniainterpelacjekontakt
l
      

n

Interpelacje 

 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010
 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014
 
- 2015                                                                                    


Data   w sprawie Załączniki

2015
23-01-2015 doświetlenia przejścia dla pieszych przez ulicę Żeromskiego przy ul. Płatniczej w pobliżu kapliczki interpelacja 13-2015.pdf
19-01-2015 dopuszczenia możliwości postoju samochodów po parzystej stronie al.Reymonta(pomiędzy ul.Fukierów i Schroegera) interpelacja 4-2015.pdf
19-01-2015 przeniesienia biletomatu z ul.Żeromskiego (między ul.Daniłowskiego, a ul.Jarzębskiego) w okolice przystanku autobusowego przed Ratuszem. interpelacja 3-2015.pdf
19-01-2015 okresowego dopuszczenia parkowania samochodów w zatoce autobusowej w al. Reymonta do czasu uruchomienia przystanku do celów komunikacyjnych interpelacja 1-2015.pdf
19-01-2015 przywrócenia możliwości postoju samochodów po stronie nieparzystej ul.Żeromskiego (odcinek pomiędzy ul.Przybyszewskiego i Kleczewską) interpelacja 11-2015.pdf
19-01-2015 ustawienia znaków drogowych przy dwóch przejściach dla pieszych na wyremontowanej al.Reymonta interpelacja 2-2015.pdf

2014
26-09-2014 doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul.Kwitnącej róg Wólczyńskiej interpelacja 119-2014
odpowiedź 119-2014
odpowiedź 119-2014

26-09-2014 doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul.Sokratesa 9 interpelacja 118-2014
odpowiedź 118-2014
odpowiedź 118-2014

10-09-2014 utworzenia przejścia dla pieszych w formie pasów lub z sygnalizacją świetlną przez ul. Kwitnącą jako przedłużenie ciągu pieszego łączącego Pasaż Chomiczówka z osiedlem interpelacja 115-2014
odpowiedź 115-2014

10-09-2014 umożliwienia parkowania samochodów osobowych na chodniku w godzinach wieczornych i nocnych na ul. Żeromskiego 66/72 interpelacja 113-2014
odpowiedź 113-2014
odpowiedź 113-2014

10-09-2014 wykonania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul.Sokratesa 9 interpelacja 112-2014
odpowiedź 112-2014
odpowiedź 112-2014

10-09-2014 kłopotów z parkowaniem aut na Starych Bielanach interpelacja 114-2014
odpowiedź 114-2014
odpowiedź 114-2014

08-08-2014 przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych na placyku tzw. okrąglaku znajdującym się przy ul.Reymonta 34 interpelacja 96-2014
odpowiedź 96-2014

08-08-2014 przywrócenia należytego stanu trawnika przy budynku Urzędu Skarbowego od strony podwórka po przeprowadzonym remoncie elewacji budynku interpelacja 98-2014
odpowiedź 98-2014
odpowiedź 98-2014

08-08-2014 uprzątnięcia złamanego drzewka owocowego przy okrągłym placyku na ul.Reymonta 26. interpelacja 94-2014
odpowiedź 94-2014

08-08-2014 wyremontowania 5 ławeczek znajdujących się przed budynkiem na ul.Przybyszewskiego 57 interpelacja 95-2014
odpowiedź 95-2014

08-08-2014 wymianę dwóch ławeczek przed OPS od strony ul.Przybyszewskiego interpelacja 97-2014
odpowiedź 97-2014

06-05-2014 utworzenie przejścia dla pieszych przez ul.Kwitnącą (Kwitnąca 12), pomiędzy Pasażem Chomiczówka i osiedlem (ul.Kwitnąca 15) interpelacja 58-2014
odpowiedź 58-2014

30-04-2014 dostawienia brakujących koszy na śmieci (z pokrywą) na podwórkach komunalnych oraz zapewnienie specjalnych koszy na psie odchody interpelacja 55-2014
odpowiedź 55-2014
odpowiedź 55-2014

30-04-2014 wycięcia drzewka samosiejki przy budynku Reymonta 28 od strony ulicy, na wysokości pionu II klatki schodowej. interpelacja 57-2014
odpowiedź 57-2014
odpowiedź 57-2014

30-04-2014 nie ustawiania betonowych koszy na śmieci na chodnikach interpelacja 56-2014
odpowiedź 56-2014
odpowiedź 56-2014
odpowiedź 56-2014

14-04-2014 naprawę nawierzchni ulic: Rodziny Połanieckich i Maszewskiej interpelacja 36-2014
odpowiedź 36-2014

09-04-2014 zaprzestania organizowanych w Lesie Bielańskim treningów kolarstwa górskiego interpelacja 32-2014
odpowiedź 32-2014
odpowiedź 32-2014
odpowiedź 32-2014

09-04-2014 planowanej ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Reymonta po stronie numerów parzystych interpelacja 31-2014
odpowiedź 31-2014

09-04-2014 wyremontowania murku wzdłuż ul.Reymonta na odcinku od ul. Fukierów do ul. Schroegera. interpelacja 30-2014
odpowiedź 30-2014

09-04-2014 utworzenia lewoskrętu z ulicy Andersena w nowo budowaną ulicę Reymonta (w kierunku ul.Kasprowicza) interpelacja 28-2014
odpowiedź 28-2014

09-04-2014 nowych miejsc parkingowych interpelacja 29-2014
odpowiedź 29-2014
odpowiedź 29-2014


2013
12-11-2013 ogrodzenia zabytkowej kapliczki znajdującej się na ul.Wólczyńskiej interpelacja 159-2013
odpowiedź 159-2013

25-09-2013 wycięcia suchego drzewa na podwórku przy ul.Żeromskiego 66/72 interpelacja 143-2013
odpowiedź 143-2013
odpowiedź 143-2013

25-09-2013 remontu ul.Wólczyńskiej interpelacja 144-2013
odpowiedź 144-2013
odpowiedź 144-2013

25-09-2013 wycięcia suchego drzewa na terenie Przedszkola Nr 309 przy ul.Andersena 7 interpelacja 147-2013.pdf
odpowiedź 147-2013

08-07-2013 wyjaśnienia do kogo należy sprzątanie terenów zielonych przy ul. Reymonta interpelacja
odpowiedź 109-2013
odpowiedź 109-2013

04-06-2013 utworzenie bezświatłowego przejścia dla pieszych interpelacja 49-2013
odpowiedź 49-2013

29-05-2013 stanu technicznego urządzeń tzw. Małej architektury na terenie Stawów Brustmana i dokonania niezbędnych remontów. interpelacja 45-2013
odpowiedź 45-2013

29-05-2013 podania planów dotyczących koszenia traw na terenach będących w zarządzaniu ZGN na terenie podwórek i przy ul.Reymonta i Oczapowskiego. interpelacja 43-2013
odpowiedź 43-2013

29-05-2013 niewłaściwego koszenia trawników- niszczenia trawników przez firmę sprzątającą teren będący w zarządzaniu ZGN. interpelacja 46-2013
odpowiedź 46-2013

29-05-2013 utrzymania porządku na terenach będących w zarządzaniu ZGN. interpelacja 42-2013
odpowiedź 42-2013

29-05-2013 wyjaśnienia dotyczącego komunikacji pomiędzy Urzędem Dzielnicy, a szkołami bielańskimi. interpelacja 44-2013
odpowiedź 44-2013

07-03-2013 braku należytego sprzątania na terenach będących w zarządzaniu ZGN-u interpelacja 20-2013
odpowiedź 20-2013


2012
19-11-2012 zamontowania słupków wygrodzeniowych i udostępnienie niezagospodarowanego placu na cele parkingowe. interpelacja nr 64-12
odpowiedź 64-12.pdf

29-10-2012 ciągłego pogarszania się bezpieczeństwa związanego z poruszaniem się po ul.Arkuszowej interpelacja nr 61 -12
odpowiedź nr 61-12
odpowiedź nr 61-12
odpowiedź 61-12-2.pdf
odpowiedź 61-12

25-10-2012 wygrodzenia słupkami betonowymi placu między budynkiem przy ul.Dantego 5, a budynkami przy ul.Wergiliusza 5 i 7 interpelacja nr 60 -12
odpowiedź nr 60-12

17-10-2012 zamontowania lustra przy wyjeździe z ul. Fukierów na ul.Przybyszewskiego interpelacja nr 56 -12
odpowiedź nr 56-12
odpowiedź nr 56-12

15-10-2012 wymiany chodnika na osiedlu Wawrzyszew znajdującego się vis a vis Szkoły Podstawowej nr 209 przy ul.Wolumen 25 interpelacja nr 54 -12
odpowiedź nr 54-12
odpowiedź nr 54-12
odpowiedź nr 54-12

26-06-2012 sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ulicy Conrada 14 oraz doświetlenia dwóch przejść dla pieszych przy pętli autobusowej na ul. Conrada, a także uzupełnienia oznakowania znakiem „uwaga dzieci idą do szkoły” na tych przejściach. interpelacja nr 33 -12
odpowiedź nr 33-12
odpowiedź 33_2-12
odpowiedź nr 33-12

23-05-2012 braku miejsc parkingowych. interpelacja nr 27 -12
odpowiedź nr 27-12
2012-05-23  utworzenia zakładki na stronie internetowej m.st.Warszawy dotyczącej infrastruktury rowerowej i spraw związanych z rozwojem komunikacji rowerowej w Warszawie. interpelacja

1-odpowiedź
2-odpowiedź

2012-05-23  wyremontowania ławeczek na ul.Kasprowicza od nr 52 do nr 56.
interpelacja

odpowiedź


2011
2011-08-01  przycięcia krzewów przy ul.Reymonta na wysokości Technikum Księgarskiego

interpelacja
odpowiedź

2011-07-14  naborów do bielańskich gimnazjów i liceów

interpelacja
odpowiedź

2011-03-29  skargi skierowanej do firmy Śmigiel dot. nie wywiązywania się we właściwy sposób z obowiązku sprzątania podwórek.

interpelacja
odpowiedź

2011-03-29  naprawienia nawierzchni na podwórku między budynkami ul.Skalbmierskiej 3 i 4.

interpelacja
odpowiedź

2011-02-25  planów budowy dróg rowerowych na Bielanach w latach 2011-2014

interpelacja
odpowiedź 1

odpowiedź 2
2011-02-21  ustawienia odblaskowego znaku drogowego

interpelacja
odpowiedź

2011-02-21  kontynuowania nauki pływania

interpelacja
odpowiedź

2011-02-21  przeprowadzonych konsultacji społecznych

interpelacja

odpowiedź

2011-01-17  zmiany rejonu gimnazjum dla dzieci zamieszkałych na terenie Starych Bielan w prostokącie ulic: Reymonta, Kasprowicza, Przybyszewskiego i Żeromskiego.

interpelacja
odpowiedź


2010
2010-09-28  wycięcia dwóch drzew przy tzw. „Okrąglaku” na podwórku przy ul.Schroegera 93/97 (na tyłach Urzędu Skarbowego). interpelacja
2010-09-28  zapadnięcia się nawierzchni jezdni na ul.Oczapowskiego na wysokości Salonu Sprzedaży Samochodów Toyota. interpelacja
2010-09-28  przeciągającego się remontu (wymiana rur) na ul.Reymonta przy ul. Żeromskiego. interpelacja
2010-09-07  naprawy chodnika po wymianie rur na ul.Reymonta w pobliżu wyjścia z Technikum Księgarskiego. interpelacja
2010-09-07  przycięcia krzewów utrudniających dojście do altanki śmietnikowej przy ul. Fukierów od strony budynku przy ul.Reymonta 28.

interpelacja
odpowiedź

2010-07-16  przeglądu parkanów na nowowybudowanych boiskach pod kątem wysokości i ewentualnej ich korekty (częściowej nadbudowy).

interpelacja
odpowiedź

2010-07-16  wycięcia suchego drzewa na podwórku przed budynkiem przy ul.Reymonta 28 między II i III klatką schodową.

interpelacja
odpowiedź

2010-07-16  przycięcia konarów i gałęzi drzew rosnących wzdłuż ul. Reymonta na odcinku od ul. Żeromskiego do ul.Oczapowskiego.

interpelacja
1-odpowiedź
2-odpowiedź

2010-07-16  oznakowania poziomego na drodze dla rowerów na al.Reymonta przy wyjściu z Technikum Księgarskiego. interpelacja
2010-07-16  remontu chodnika na ul.Kasprowicza po stronie numerów nieparzystych z uwzględnieniem rogu ul.Kasprowicza i Oczapowskiego przy przejściu dla pieszych przez ul.Oczapowskiego.

interpelacja
odpowiedź

2010-05-26  wymiany piasku w piaskownicy na podwórku między blokami ul. Żeromskiego 66/72 i Żeromskiego 66/72a.

interpelacja
odpowiedź

2010-05-26  remontu chodnika przy ul.Reymonta 34.

interpelacja
odpowiedź

2010-05-19  wykonania poprawki po remoncie nawierzchni przy ul. Reymonta.

interpelacja
odpowiedź

2010-05-19  poszerzenia chodnika przy ul. Reymonta 28.

interpelacja

odpowiedź

2010-05-19  wymiany starych chodników przy ul. Żeromskiego 64 oraz przy ul. Reymonta 24.

interpelacja
odpowiedź

2010-05-11  przycięcia gałęzi drzew rosnących przy ścieżce rowerowej przy ul.Reymonta oraz przy ul.Powstańców Śląskich.

interpelacja
1-odpowiedź
2-odpowiedź

 2010-03-23 rozpoczynających się naborów do oddziałów przedszkolnych i pierwszych klas szkół podstawowych z oddziałami integracyjnymi.

interpelacja
odpowiedź

2010-03-22  zorganizowania szkolenia dla radnych w związku z wejściem w życie nowej ustawy o finansach publicznych.

interpelacja
odpowiedź

2010-03-22  ustawienia znaku ostrzegawczego przy ścieżce rowerowej - wyjście z Technikum Księgarskiego od strony Reymonta.

interpelacja
odpowiedź

2010-02-04  zimowego oczyszczania chodników prowadzących do przystanków autobusowych przy Stacji Metra Słodowiec

interpelacja
odpowiedź

2010-01-12  wniesienia poprawki do uchwały dotyczącej wystąpienia do rady miasta st. Warszawy o zmianę planu sieci publicznych gimnazjów w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz określenia granic ich obwodów

interpelacja
odpowiedź

2010-01-04  wykonania oznakowania pionowego i naprawienia jezdni przy nowowybudowanym przejściu dla pieszych przy ul. Reymonta/ Andersena

interpelacja
odpowiedź

2010-02-22  interpelacja złożona wspólnie z radną Jadwigą Wnuk w sprawie uciążliwej działalności sklepu przy ul. Kasprowicza 53 i spowodowania respektowania przez właścicielkę sklepu godziny jego zamknięcia najpóźniej o godz. 22.00. ( Z uwagi na zawarte w interpelacji dane osobowe nie może być zamieszczona treść interpelacji)

interpelacja
odpowiedź

2010-02-04  zimowego oczyszczania ulic bielańskich

interpelacja
odpowiedź

2009
2009-09-17  regularnego wydawania miesięcznika Nasze Bielany

interpelacja
odpowiedź

2009-09-17  przestawienia w inne miejsce trzech toalet typu Toy-Toy usytuowanych przy ul. Wolumen vis a vis wyjścia z bazaru

interpelacja
odpowiedź

2009-09-07  wykonania podpory pod drzewo oliwnik wąskolistny rosnące przy tzw. okrąglaku przy ul. Reymonta 26

interpelacja
odpowiedź

2009-07-21  licznych skarg mieszkańców na fatalną jakość sprzątania przez firmę Skromak

interpelacja
odpowiedź

2009-07-22  spowodowania zaprzestania grodzenia ścieżki rowerowej na Młocinach na wale przeciwpowodziowym przy Pałacu Bruchla

interpelacja
odpowiedź

2009-07-20  wykonania zabezpieczenia drzewa rosnącego przy tzw. okrąglaku przy ul. Reymonta 26

interpelacja
odpowiedź

2009-07-20  wykonania chodników od wyjścia ze stacji metra Słodowiec do przystanków na ul. Żeromskiego i Marymoncką

interpelacja
odpowiedź

2009-07-20  wymiany płytek chodnikowych na ciągach pieszych i podwórkach przy Schroegera 93/97 (okrąglak) oraz między ulicami Żeromskiego i Fukierów

interpelacja
odpowiedź

2009-07-20  wykonania nowego chodnika na ul. Oczapowskiego/Kasprowicza

interpelacja

odpowiedź

2009-06-24  poszerzenia chodnika stanowiącego dojście do Szkoły Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprowicza 107

interpelacja
odpowiedź

2009-04-15  usunięcia wraku samochodu

interpelacja
odpowiedź

2009-04-15  regulacji sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Żeromskiego przy ul. Przybyszewskiego

interpelacja
odpowiedź

2009-04-15  Korekty oznakowania poziomego przy altance śmietnikowej na ul. Fukierów między ulicami Reymonta 28, a Skalbmierską 1

interpelacja
1-odpowiedź

2-odpowiedź
2009-04-01  Usunięcia tabliczki informacyjnej umieszczonej na pomniku Warszawskie Termopile na Skwerze im. 30 Pułku Strzelców Kaniowskich znajdującym się przy Hucie Arcelor Mittal

interpelacja
odpowiedź

2009-03-20  uprzątnięcia odpadów wielkogabarytowych, wyrzuconych na trasę nowooznakowanego szlaku rowerowego Młociny-Opaleń na odcinku między ul. Dankowicką, a ul. Kampinoską

interpelacja
odpowiedź

2009-03-20  zamontowania stojaków na rowery przy trzech bielańskich stacjach metra: Słodowiec, Wawrzyszew, Młociny

interpelacja
odpowiedź

2009-03-09  sprawdzenia poprawności działania i regulacji sygnalizacji świetlnych na wszystkich skrzyżowaniach na ul. Kasprowicza od stacji metra Słodowiec do stacji metra Młociny

interpelacja
odpowiedź

2009-02-11  Informacji na temat stanu prawnego budki znajdującej się między budynkami przy ul. Żeromskiego 64 i Żeromskiego 66/72

interpelacja
odpowiedź

2009-02-10  wybudowania ścieżki rowerowej wzdłuż al. Zjednoczenia i ul. Jarzębskiego od Stacji metra Stare Bielany do ul. Broniewskiego

interpelacja
odpowiedź

2009-02-03 

weryfikacji oświetlenia przejścia dla pieszych ( pasy) znajdującego się na ul. Wólczyńskiej

interpelacja
odpowiedź

2009-02-02 sprawdzenia i regulacji świateł na przejściu dla pieszych przez ul. Kasprowicza przy wyjściu ze stacji metra Stare Bielany od strony ul. Kleczewskiej

interpelacja
odpowiedź

2009-01-28  zimowego oczyszczania chodników prowadzących do przystanków autobusowych przy Stacji Metra Słodowiec

interpelacja
odpowiedź


2008
2008-12-28  wykonania niezbędnych prac uzupełniających i wykończeniowych po przebudowie skrzyżowania ulicy Kasprowicza z Oczapowskiego

interpelacja
odpowiedź

2008-12-17  wybudowania bezświatłowego przejścia dla pieszych (pasów) przez ulicę Kasprowicza, na końcu chodnika stanowiącego wyjście ze stacji metra Stare Bielany usytuowanego po środku pasa zieleni dzielącego jezdnie ulicy Kasprowicza w kierunku stacji metra Młociny

interpelacja
odpowiedź

2008-12-17  zasadności ustawienia słupków na przejściu dla pieszych przez ul. Kasprowicza przy ul. Przybyszewskiego

interpelacja
odpowiedź

2008-12-17  zwrócenia się do ZDM z zapytaniem, jakie są plany inwestycyjne na najbliższe lata w zakresie budowy i wytyczania nowych dróg rowerowych na terenie Bielan

interpelacja
odpowiedź

2008-12-17  wykonania nowych chodników i zagospodarowania terenu przy stacji metra Wawrzyszew po stronie Bazarku Wolumen

interpelacja
odpowiedź

2008-12-17  podjęcia działań w celu modernizacji komunikacyjnych ciągów pieszych na terenach stanowiących infrastrukturę przy stacji metra Slodowiec / interpelacja ponowna/

interpelacja
1-odpowiedź

2-odpowiedź
2008-12-17  rozwiązania problemu komunikacyjnego związanego z korkująca się ul. Arkuszową

interpelacja
odpowiedź

2008-12-17  wykonania bezświatłowego przejścia dla pieszych na ul. Reymonta na styku z ul.Andersena

interpelacja
odpowiedź

2008-12-17  wybudowania zatoczek parkingowych na ul. Żeromskiego między ul. Przybyszewskiego, a ul. Reymonta …

interpelacja
odpowiedź

2008-09-25  Dokonania przeglądu drzewostanu na terenie Starych Bielan, przycięcia drzew i usunięcia resztek pni i gałęzi po wypadku na ul. Reymonta 28 / Fukierów

interpelacja
odpowiedź

2008-09-25  nie uwzględnienia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Oczapowskiego/Kasprowicza w koncepcji „ Dokumentacji projektowej budowy drugiej jezdni ul. Kasprowicza …

interpelacja
1-odpowiedź

2-odpowiedź
2008-07-28  utrzymania porządku na podwórkach ograniczonych ulicami: Żeromskiego, Schroegera, Przybyszewskiego, Reymonta

interpelacja
odpowiedź

2008-07-28  możliwości wymiany starej powierzchni chodnikowej na ul.Żeromskiego 72 i 72a,Reymonta 26 i 34 oraz na podwórku przy ul.Przybyszewskiego 55

interpelacja
odpowiedź

2008-07-28  usunięcia pojemników do segregacji śmieci przy al. Zjednoczenia/ Kasprowicza przy Stacji metra Stare Bielany

interpelacja
odpowiedź

2008-05-19  rozważenia możliwości zainstalowania monitoringu na terenie naszej dzielnicy

interpelacja
odpowiedź

2008-05-20  regulacji dotyczących altanek śmietnikowych

interpelacja
odpowiedź

2008-04-29  przeorganizowania ruchu przy Stacji metra Słodowiec, wybudowania dwóch chodników, uporządkowania terenu wokół stacji

interpelacja
odpowiedź

2008-04-25  Wybudowania altanki śmietnikowej przy ul. Fukierów

interpelacja
odpowiedź


2007
2007-09-23  naprawy lamp oświetleniowych zamontowanych na budynkach  przy ul.Kasprowicza 72 i 72a

interpelacja
odpowiedź

2007-09-23  reperacji uszkodzonej nawierzchni na podwórku przy ul. Kasprowicza 72 i 72 a

interpelacja
odpowiedź

2007-09-21  Pismo do Burmistrza Z.Dubiela dotyczące spraw SP 223

interpelacja
1-odpowiedź

2-odpowiedź

3-odpowiedź
2007-05-23  parkingi na ul. Reymonta

interpelacja
odpowiedź

2007-05-23  propozycji dotyczącej miesięcznika Nasze Bielany

interpelacja
odpowiedź

2007-04-10  Usunięcia wraków samochodów

interpelacja
odpowiedź

2007-03-28  Usunięcia wraków samochodów

interpelacja
1-odpowiedź

2-odpowiedź
2007-03-27  reklam montowanych na ladach budek Kolportera i Ruchu

interpelacja
odpowiedź

2007-03-27  rozwiązania problemu komunikacyjnego przy pawilonie handlowym na ul. Reymonta 12

interpelacja
odpowiedź

2007-03-27  segregacji śmieci i wymiany piasku w piaskownicach

interpelacja
1-odpowiedź

2-odpowiedź
2007-03-19  usunięcia lub skorygowania ilości słupków bezpieczeństwa zainstalowanych na podwórku przy ul. Kasprowicza 56

interpelacja
odpowiedź

2007-03-05  przebudowania zbyt wysokich górek spowalniających na ul. Fukierów

interpelacja
odpowiedź

2007-03-03  segregacji śmieci

interpelacja
odpowiedź

2007-02-19  przestawienia pojemników PCK „ Odzież używana” w inne miejsce

interpelacja
odpowiedź

2007-02-26  naprawienia latarni oświetleniowych

interpelacja
odpowiedź

2007-02-27  parkingów na Reymonta

interpelacja
odpowiedź

2007-02-13  usunięcia wraku samochodu

interpelacja
odpowiedź

2007-02-12  zagospodarowania podwórek przy ul. Żeromskiego 66/72 i ul. Skalbmierskiej 2/4

interpelacja
odpowiedź

2007-02-12  usunięcia wraków samochodów

interpelacja
odpowiedź

2007-02-08 Wyjaśnienia celowości ustawienia znaku drogowego

interpelacja
odpowiedź

2007-01-29  umowy na sprzątanie podwórek

interpelacja
odpowiedź

2007-01-29  Utrzymania czystości w okolicach śmietnika, wywozu śmieci i opróżniania pojemników

interpelacja
odpowiedź

2007-01-29  odśnieżania ciągów chodnikowych

interpelacja
odpowiedź

2007-01-26  sprzątania ciągów chodnikowych

interpelacja
odpowiedź

2007-01-17  w sprawie budowy boiska przy SP 223 przy ul. Kasprowicza 107

interpelacja
odpowiedź

          - 2007          - 2008          - 2009          - 2010            - 2011       - 2012          - 2013          - 2014  

 

 

l
                                                                                                                                                                                                                              Copyright © 2015 joannaradziejewska.pl (DŻ)
stat4u